Neurologia

naurologia

Wykonujemy:

  • badanie neurologiczne
  • pobranie i badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
  • zabiegi neurochirurgiczne:
    • operacje dyskopatii: laminectomia, hemilaminektomia
    • operacja "końskiego ogona"
  • leczenie zachowawcze chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (w tym padaczki).